Thai Airways là Hãng Hàng không Quốc gia của Vương quốc Thái Lan. Hoạt động trên các đường bay nội địa, trong khu vực và quốc tế tỏa ra từ căn cứ nhà tại Bangkok đến các nơi trọng điểm trên khắp thế giới và ở Thái Lan. Vốn cổ phần lên đến 16,988,765,500 Bạt (09/5/2005) và trong đó có 53,77% thuộc sở hữu Bộ Tài chính của Chính phủ Thái Lan. Vào cuối tháng chín năm 2004, tổng số tài sản của công ty lên đến 193,211 triệu Bạt. Hãng đã đạt được lợi nhuận hàng năm trong 40 năm liên tiếp.
 
 
Hãng Hàng không Quốc gia Thái Lan (Thai Airways International PCL) được thành lập năm 1960 như là một liên doanh giữa Hãng hàng không nội địa Thái Lan, Thai Airways Company (TAC) và Scandinavian Airlines System (SAS) với 30% vốn cổ phần đầu tiên của Hãng Scandinavian trong hai triệu Bạt. SAS cũng cung cấp các hoạt động kinh doanh, quản lý và tiếp thị chuyên môn, với sự hỗ trợ đào tạo nhằm xây dựng một Hãng Hàng không Quốc gia độc lập đầy đủ trong thời gian ngắn nhất có thể. Công dân Thái, thông qua đào tạo và kinh nghiệm, đã từng bước có thể nắm đầy đủ trách nhiệm quản lý. Vào năm 1987, số lượng nhân viên nước ngoài giảm còn ít hơn 1% số nhân viên tại trụ sở Thái Lan.
 
Ngày 01 tháng 04 năm 1977, sau 17 năm chung vốn đầu tư hợp tác với SAS, Chính phủ Thái Lan đã mua lại các cổ phần của SAS, họ chỉ còn nắm giữ 15% và Thai Airways International PCL (THAI) đã trở thành chủ sở hữu hoàn toàn của người dân Thái.
 
Cổ phiếu của Thai Airways bắt đầu niêm yết ngày 19 tháng 7 năm 1991. Vốn đăng ký cổ phần của Thai Airways đã tăng từ 2.230 triệu Bạt tới tổng số là 14.000 triệu Bạt nhờ cách chuyển đổi tiền lãi giữ được thành vốn đầu tư và nó đã được tăng lên nhờ sự phê duyệt của Nội Các Thái. Điều này đã làm cho tổng số cổ phiếu của THAI được niêm yết lớn nhất trong lịch sử SET. Hơn nữa, số cổ phiếu THAI dành cho công chúng cũng là lớn nhất tại Thái Lan.


Hotline Trợ giúp