Bấm vào "Chi tiết" để xem giá cụ thể cho 1 người lớn & 1 Em bé

Hồ Chí Minh đi Hải Phòng


bay ngày Thứ Hai 04/02/2019
 • Thứ Sáu
  01/02
 • Thứ Bảy
  02/02
 • Chủ Nhật
  03/02
 • Thứ Hai
  04/02
 • Thứ Ba
  05/02
 • Thứ Tư
  06/02
 • Thứ Năm
  07/02
 • Đang tìm kiếm thêm kết quả các chuyên bay khác...
  Waiting

Hotline Trợ giúp