Bấm vào "Chi tiết" để xem giá cụ thể cho 1 người lớn & 1 Em bé

Hồ Chí Minh đi Hải Phòng


bay ngày Thứ Tư 13/02/2019
 • Chủ Nhật
  10/02
 • Thứ Hai
  11/02
 • Thứ Ba
  12/02
 • Thứ Tư
  13/02
 • Thứ Năm
  14/02
 • Thứ Sáu
  15/02
 • Thứ Bảy
  16/02
 • Đang tìm kiếm thêm kết quả các chuyên bay khác...
  Waiting

Hotline Trợ giúp